TƯ VẤN MUA, BÁN, CHO THUÊ, NHẬN KÝ GỬI NHÀ, ĐẤT, BIỆT THỰ HIM LAM, QUẬN 7

24/7

7am-9pm

Sô 5 đường D1, đô thị Him Lam

P. Tân Hưng, Q.7, Tp. HCM

0913050053

thanhoanghuynh@gmail.com

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

15,300,000,000 VND15,300,000 VND/15300000/m2

m²: 345

Đất nhà phố

admin

2 tháng trước

15,300,000,000 VND15,300,000 VND/15300000/m2

m²: 345

Đất nhà phố

2 tháng trước

21,000,000,000 VND117,000,000 VND/117000000

m²: 180

Đất nhà phố

Thân Hoàng Huynh

4 tháng trước

21,000,000,000 VND117,000,000 VND/117000000

m²: 180

Đất nhà phố

4 tháng trước

16,800,000,000 VND112,000,000 VND/112000000

m²: 150

Đất nhà phố

Thân Hoàng Huynh

5 tháng trước

16,800,000,000 VND112,000,000 VND/112000000

m²: 150

Đất nhà phố

5 tháng trước

12,500,000,000 VND125,000,000 VND/125000000

m²: 100

Đất nhà phố

Thân Hoàng Huynh

5 tháng trước

12,500,000,000 VND125,000,000 VND/125000000

m²: 100

Đất nhà phố

5 tháng trước

10,500,000,000 VND130,000,000 VND/130000000 m2

m²: 81.3

Đất nhà phố

Thân Hoàng Huynh

5 tháng trước

10,500,000,000 VND130,000,000 VND/130000000 m2

m²: 81.3

Đất nhà phố

5 tháng trước

18,000,000,000 VND180,000,000 VND/180000000 triệu/m2

m²: 100

Đất nhà phố

Thân Hoàng Huynh

5 tháng trước

18,000,000,000 VND180,000,000 VND/180000000 triệu/m2

m²: 100

Đất nhà phố

5 tháng trước

17,600,000,000 VND128,000,000 VND/128 triệu/m2
17,600,000,000 VND128,000,000 VND/128 triệu/m2

m²: 137.5

Đất nhà phố

7 tháng trước

17,700,000,000 VND118,000,000 VND/118000000 đ/m2
17,700,000,000 VND118,000,000 VND/118000000 đ/m2

m²: 150

Đất nhà phố

8 tháng trước

19,000,000,000 VND150,000,000 VND/150 triệu/m2
19,000,000,000 VND150,000,000 VND/150 triệu/m2

m²: 130

Đất nhà phố

9 tháng trước