TƯ VẤN MUA, BÁN, CHO THUÊ, NHẬN KÝ GỬI NHÀ, ĐẤT, BIỆT THỰ HIM LAM, QUẬN 7

24/7

7am-9pm

Sô 5 đường D1, đô thị Him Lam

P. Tân Hưng, Q.7, Tp. HCM

0913050053

thanhoanghuynh@gmail.com

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

16,000,000,000 VND55,000,000 VND/55000000

m²: 378

Nhà phố

Thân Hoàng Huynh

8 giờ trước

16,000,000,000 VND55,000,000 VND/55000000

m²: 378

Nhà phố

8 giờ trước

25,000,000,000 VND25,000,000,000 VND/25000000000
25,000,000,000 VND25,000,000,000 VND/25000000000

m²: 487

Nhà phố

1 tuần trước

48,000,000 VND48,000,000 VND/48000000
48,000,000 VND48,000,000 VND/48000000

m²: 257

Nhà phố

6 tháng trước

55,000,000 VND55,000,000 VND/55000000
55,000,000 VND55,000,000 VND/55000000

m²: 150

Nhà phố

6 tháng trước

15,500,000,000 VND15,500,000 VND/m2
15,500,000,000 VND15,500,000 VND/m2

m²: 100

Nhà phố

6 tháng trước

38,000,000 VND38,000,000 VND/38000000
38,000,000 VND38,000,000 VND/38000000

m²: 81

Nhà phố

9 tháng trước

16,000,000,000 VND50,000,000 VND/256
16,000,000,000 VND50,000,000 VND/256

m²: 100

Nhà phố

1 năm trước

23,500,000,000 VND230,000,000 VND/23000000 triêu/m2

m²: 100

Nhà phố

Thân Hoàng Huynh

1 năm trước

23,500,000,000 VND230,000,000 VND/23000000 triêu/m2

m²: 100

Nhà phố

1 năm trước

50,000,000 VND50,000,000 VND/tháng

m²: 100

Nhà phố

Thân Hoàng Huynh

1 năm trước

50,000,000 VND50,000,000 VND/tháng

m²: 100

Nhà phố

1 năm trước