TƯ VẤN MUA, BÁN, CHO THUÊ, NHẬN KÝ GỬI NHÀ, ĐẤT, BIỆT THỰ HIM LAM, QUẬN 7

24/7

7am-9pm

Sô 5 đường D1, đô thị Him Lam

P. Tân Hưng, Q.7, Tp. HCM

0913050053

thanhoanghuynh@gmail.com

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

62,000,000,000 VND70,000,000 VND/m2
62,000,000,000 VND70,000,000 VND/m2

m²: 287

Biệt thự

7 tháng trước

32,000,000,000 VND70,000,000 VND/m2

m²: 200

Biệt thự

Thân Hoàng Huynh

7 tháng trước

32,000,000,000 VND70,000,000 VND/m2

m²: 200

Biệt thự

7 tháng trước

23,000,000,000 VND230,000,000 VND/115000000/m2
23,000,000,000 VND230,000,000 VND/115000000/m2

m²: 200

Đất biệt thự

7 tháng trước

20,500,000,000 VND60,000,000 VND/tháng
20,500,000,000 VND60,000,000 VND/tháng

m²: 100

Nhà phố

7 tháng trước

18,600,000,000 VND93,000,000 VND/m2

m²: 200

Đất biệt thự

Thân Hoàng Huynh

7 tháng trước

18,600,000,000 VND93,000,000 VND/m2

m²: 200

Đất biệt thự

7 tháng trước

16,570,000,000 VND132,000,000 VND/132000000m2
16,570,000,000 VND132,000,000 VND/132000000m2

m²: 127.5

Đất nhà phố

7 tháng trước

13,000,000,000 VND145,000,000 VND/145000000/m2
13,000,000,000 VND145,000,000 VND/145000000/m2

m²: 90

Đất nhà phố

7 tháng trước

11,500,000,000 VND115,000,000 VND/115000000m2

m²: 100

Đất nhà phố

Thân Hoàng Huynh

7 tháng trước

11,500,000,000 VND115,000,000 VND/115000000m2

m²: 100

Đất nhà phố

7 tháng trước

13,200,000,000 VND113,000,000 VND/m2
13,200,000,000 VND113,000,000 VND/m2

m²: 12.5

Đất nhà phố

8 tháng trước