24/7

7am-9pm

Sô 5 đường D1, đô thị Him Lam

P. Tân Hưng, Q.7, Tp. HCM

0913050053

thanhoanghuynh@gmail.com

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

165000000000165,000,000,000 VND165,000,000,000 VND/165000000000

Giường: 5Phòng tắm: 6m²: 275

Nhà phố

admin

6 tháng trước

165000000000165,000,000,000 VND165,000,000,000 VND/165000000000

Giường: 5Phòng tắm: 6m²: 275

Nhà phố

6 tháng trước

50 triệu/tháng16,500,000,000 VND50,000,000 VND/50 triệu/tháng

m²: 387

Nhà phố

admin

1 năm trước

50 triệu/tháng16,500,000,000 VND50,000,000 VND/50 triệu/tháng

m²: 387

Nhà phố

1 năm trước

50 triệu/tháng19,500,000,000 VND50,000,000 VND/50 triệu/tháng

Giường: 4Phòng tắm: 5m²: 387

Nhà phố

admin

1 năm trước

50 triệu/tháng19,500,000,000 VND50,000,000 VND/50 triệu/tháng

Giường: 4Phòng tắm: 5m²: 387

Nhà phố

1 năm trước

45 triệu/m217,200,000,000 VND2,000 VND/2000$/tháng.

Giường: 4Phòng tắm: 4m²: 358

Nhà phố

admin

1 năm trước

45 triệu/m217,200,000,000 VND2,000 VND/2000$/tháng.

Giường: 4Phòng tắm: 4m²: 358

Nhà phố

1 năm trước

19,500,000,000 VND19,500,000,000 VND/50 triệu/tháng

m²: 376

Nhà phố

admin

2 năm trước

19,500,000,000 VND19,500,000,000 VND/50 triệu/tháng

m²: 376

Nhà phố

2 năm trước

20,000,000,000 VND60,000,000 VND/60 triệu/tháng

m²: 385

Nhà phố

admin

2 năm trước

20,000,000,000 VND60,000,000 VND/60 triệu/tháng

m²: 385

Nhà phố

2 năm trước

55 triệu/m217,000,000,000 VND55,000,000 VND/55 triệu/tháng

m²: 478

Nhà phố

Thân Hoàng Huynh

2 năm trước

55 triệu/m217,000,000,000 VND55,000,000 VND/55 triệu/tháng

m²: 478

Nhà phố

2 năm trước

6500000028 VND65,000,000 VND/65000000

Giường: 5m²: 487

Biệt thự, Nhà phố

Thân Hoàng Huynh

2 năm trước

6500000028 VND65,000,000 VND/65000000

Giường: 5m²: 487

Biệt thự, Nhà phố

2 năm trước

55,000,000 VND55,000,000 VND/55000000

Giường: 4Phòng tắm: 5m²: 357

Nhà phố

Thân Hoàng Huynh

2 năm trước

55,000,000 VND55,000,000 VND/55000000

Giường: 4Phòng tắm: 5m²: 357

Nhà phố

2 năm trước


Call Now Button