24/7

7am-9pm

Sô 5 đường D1, đô thị Him Lam

P. Tân Hưng, Q.7, Tp. HCM

0913050053

thanhoanghuynh@gmail.com

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Trang thông tin nhà đất Him Lam Kênh Tẻ Quận 7

Nhà đất Him Lam Kênh Tẻ Quận 7

165000000000165,000,000,000 VND165,000,000,000 VND/165000000000
165000000000165,000,000,000 VND165,000,000,000 VND/165000000000
 • 5Phòng ngủ
 • 6Phòng tắm
 • 275
 • admin
 • 6 tháng trước
65 triệu/tháng21,000,000,000 VND68,000,000 VND/68 triệu/tháng
65 triệu/tháng21,000,000,000 VND68,000,000 VND/68 triệu/tháng
 • 5Phòng ngủ
 • 6Phòng tắm
 • 315
 • admin
 • 6 tháng trước
30,000,000,000 VND30,000,000,000 VND/65000000
30,000,000,000 VND30,000,000,000 VND/65000000
 • 478
 • admin
 • 7 tháng trước
50 triệu/tháng16,500,000,000 VND50,000,000 VND/50 triệu/tháng
50 triệu/tháng16,500,000,000 VND50,000,000 VND/50 triệu/tháng
 • 387
50 triệu/tháng19,500,000,000 VND50,000,000 VND/50 triệu/tháng
50 triệu/tháng19,500,000,000 VND50,000,000 VND/50 triệu/tháng
 • 4Phòng ngủ
 • 5Phòng tắm
 • 387
45 triệu/m217,200,000,000 VND2,000 VND/2000$/tháng.
45 triệu/m217,200,000,000 VND2,000 VND/2000$/tháng.
 • 4Phòng ngủ
 • 4Phòng tắm
 • 358
240 triệu/m221,600,000,000 VND240,000,000 VND/240 triệu/m2
240 triệu/m221,600,000,000 VND240,000,000 VND/240 triệu/m2
 • 90
115 triệu/m210,500,000,000 VND115,000,000 VND/115 triệu/tháng
115 triệu/m210,500,000,000 VND115,000,000 VND/115 triệu/tháng
 • 100
173 triệu/m213,500,000,000 VND173,000,000 VND/173triệu/m2
173 triệu/m213,500,000,000 VND173,000,000 VND/173triệu/m2
 • 78
138 triệu/m213,800,000,000 VND138,000,000 VND/130 triệu/m2
138 triệu/m213,800,000,000 VND138,000,000 VND/130 triệu/m2
 • 100
19,500,000,000 VND19,500,000,000 VND/50 triệu/tháng
19,500,000,000 VND19,500,000,000 VND/50 triệu/tháng
 • 376
20,000,000,000 VND60,000,000 VND/60 triệu/tháng
20,000,000,000 VND60,000,000 VND/60 triệu/tháng
 • 385

Nhà đất Him Lam Kênh Tẻ Quận 7

KÝ GỬI BÁN CHO THUÊ, ĐẶT MUA BẤT ĐỘNG SẢN

Nhà đất Him Lam Kênh Tẻ Quận 7

Call Now Button